• Đẩy mạnh ủy quyền: Giảm trung gian, tăng hài lòng
 • 09:40, 31/10/2018
 • Chính quyền TPHCM đã ủy quyền hàng chục nhóm công việc, quyền hạn của UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TP cho sở/ngành - quận/huyện cũng như thủ trưởng các sở/ngành, chủ tịch UBND quận/huyện, nhằm tạo đột phá trong cải cách hành chính.
 • Tranh luận thẳng thắn, sôi nổi
 • 09:39, 31/10/2018
 • Ngày 30-10, Quốc hội bắt đầu nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào việc thực hiện 6 nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XIV. Nhiều câu hỏi chất vấn nêu các vấn đề, như: Khắc phục ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ...
 • Khẩn trương xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực
 • 16:40, 30/10/2018
 • Khẩn trương triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao bảo đảm chất lượng và tiến độ, nhất là tham mưu xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và phòng, chống chạy chức, chạy quyền.
 • Gia tăng tình trạng bị can bị “treo lơ lửng” về tình trạng pháp lý
 • 16:39, 30/10/2018
 • Năm nay, số lượng bị can bị tạm đình chỉ điều tra là 2.411, tăng 13,92% so với năm trước; đình chỉ điều tra 2.340 bị can, cũng tăng so với năm trước. Lý do khách quan, theo người đứng đầu ngành Công an, là Bộ luật Hình sự 2015 có nhiều nội dung điều chỉnh, theo đó đã hơn 1.000 bị can đình chỉ do rút đơn, hay người bị hại tự hoà giải...