• Đánh giá cao lãnh đạo dám làm, dám chịu trách nhiệm
  • 09:42, 25/10/2018
  • Trong 2 ngày 24, 25-10, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công bố vào chiều nay 25-10. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận ý kiến một số đại biểu (ĐB) về nội dung quan trọng này.
  • Đơn vị điểm đã sẵn sàng
  • 09:10, 25/10/2018
  • Ngày 29-10, UBMTTQ phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, sẽ tổ chức đại hội trù bị, sáng ngày 30-10 tổ chức đại hội chính thức. Đây là đơn vị được Mặt trận tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội Mặt trận cấp cơ sở.
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí cho dân
  • 08:04, 24/10/2018
  • Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích thời gian qua đã góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính ở thị xã Ngã Bảy.