HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
152,303,474 lượt truy cập
  • Phát huy vai trò đại biểu dân cử trong phòng, chống dịch
  • 08:52, 04/10/2021
  • Góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, thời gian qua, HĐND thành phố Vị Thanh và các xã, phường trên địa bàn đã tích cực tham gia lãnh đạo, chỉ đạo và chung tay với các hoạt động phòng, chống.
  • Ghi nhận 2.225 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri
  • 09:46, 20/09/2021
  • (HG) - Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 75/75 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.