• Hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở
 • Xác định tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay nên cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Long Mỹ đang chủ động, tích cực thực hiện các bước chuẩn bị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị này.
 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cựu chiến binh
 • 09:00, 06/01/2020
 • Năm 2019, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vị Thủy nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cán bộ, hội viên CCB luôn tiên phong đi đầu trong các hoạt động, phong trào thi đua của địa phương...
 • Quyết tâm của Phú Hữu
 • 08:36, 06/01/2020
 • Về xã Phú Hữu, huyện Châu Thành những ngày này, dễ dàng nhận thấy những đổi thay của một vùng nông thôn. Người dân vui mừng khi cơ sở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm... được đầu tư đồng bộ.
 • Nêu gương, đi đầu
 • 07:34, 02/01/2020
 • Nhờ tấm lòng và sự gương mẫu đi đầu trong tham gia đóng góp cho sự phát triển quê hương nên ông Khả Văn Tui, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 7, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, được nhiều người dân địa phương quý mến.
 • Huyện Châu Thành A: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
 • 07:51, 31/12/2019
 • (HG) - Theo đó, trong năm 2020, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác rà soát các loại thủ tục hành chính, tự bãi bỏ, sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét hủy bỏ, sửa đổi những nội dung không phù hợp với yêu cầu về cải cách hành chính. Chuẩn hóa, cập nhật thủ tục, quy trình và công khai mức thu phí, lệ phí, thời gian giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức, công dân biết và thực hiện thuận lợi.