• Tập trung hơn cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp
 • 17:17, 09/07/2019
 • Ghi nhận tại ngày họp đầu tiên của Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, đại biểu khá phấn khởi bởi việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, các chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế đang là nỗi lo.
 • Trách nhiệm với cử tri
 • 08:31, 08/07/2019
 • Cầu thị ghi nhận và giải quyết phần lớn ý kiến do cử tri nêu ra là dấu ấn nổi bật trong hoạt động của cơ quan dân cử các cấp trên địa bàn thành phố Vị Thanh thời gian qua.
 • Để hội thao thành công
 • 07:49, 08/07/2019
 • Các công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đang tích cực luyện tập 4 môn thi đấu để góp phần giúp cho Hội thao cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh năm 2019 diễn ra sôi nổi, thành công.
 • Tích cực chuẩn bị đại hội chi bộ
 • 13:09, 07/07/2019
 • Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Long Mỹ đã và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
 • Đoàn khối các cơ quan tỉnh: Giải thể 3 chi đoàn
 • 13:06, 07/07/2019
 • (HG) - Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã ra quyết định giải thể 3 chi đoàn, thành lập mới 1 chi đoàn, thay đổi mô hình tổ chức đoàn từ đoàn cơ sở thành chi
 • Kết nạp 419 đảng viên
 • 08:35, 05/07/2019
 • (HG) - Sáu tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc,