• Góp thêm động lực cho tuyến đầu phòng, chống dịch
 • 08:27, 05/08/2021
 • Các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang tiếp tục triển khai, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực góp phần hỗ trợ, cổ vũ, động viên lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.
 • Kiểm tra, giám sát góp phần nhận diện, ngăn chặn suy thoái
 • 08:10, 04/08/2021
 • Năm năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời với những biểu hiện suy thoái, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.
 • Đoàn thể chung tay chống dịch
 • 07:59, 04/08/2021
 • Các đoàn thể của huyện Vị Thủy đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
 • Hiệu quả “Chị khá giúp chị nghèo”
 • 08:39, 03/08/2021
 • Cụ thể hóa chỉ tiêu giảm nghèo tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đầu năm 2020 đến nay, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) cấp xã trong tỉnh đã tổ chức nâng chất, ra mắt thêm các mô hình “Chị khá giúp chị nghèo”.
 • Vì sao huyện Phụng Hiệp kết nạp đảng viên đạt cao ?
 • 08:36, 03/08/2021
 • Trong khi việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên của toàn tỉnh 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 44% nghị quyết thì huyện Phụng Hiệp đã thực hiện vượt chỉ tiêu tỉnh giao (đã kết nạp được 101 đảng viên, đạt hơn 112% chỉ tiêu tỉnh giao).