• THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN XE Ô TÔ THANH LÝ
  • 08:41, 23/06/2020
  • Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản xe ô tô thanh lý do Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang (Số 01, đường Hòa Bình, khu vực 4, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đề nghị như sau:
  • Thông báo Tuyển dụng cán bộ năm 2020
  • 08:33, 15/06/2020
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2020, cụ thể như sau:
  • THÔNG BÁO
  • 06:33, 08/05/2020
  • Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Thái Văn Kiên