• Yêu cầu tăng cường kiểm tra công vụ
 • 07:14, 27/12/2019
 • (HG) - Năm 2019, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) và công vụ thành phố Vị Thanh tiến hành kiểm tra 23/29 đơn vị xã, phường, cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp.
 • Dấu ấn công tác Mặt trận
 • 10:51, 26/12/2019
 • Năm 2019, UBMTTQ Việt Nam xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, đã triển khai và bám sát chương trình hành động đề ra, thể hiện tốt vai trò của mình trong vận động Nhân dân tham gia vào các hoạt động xây dựng kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Dân chủ ở cơ sở ngày càng phát huy
 • 08:33, 25/12/2019
 • (HG) - Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 (BCĐ) của tỉnh đánh giá, thông qua các kênh giám sát, nêu ý kiến, phản biện của người dân, hiện nay, cấp ủy, chính quyền các cấp ở tỉnh rất quan tâm thực hiện nội dung dân chủ, nổi bật là hệ thống chính
 • Ngày thứ tư không viết, ngày thứ sáu không hẹn
 • 08:32, 25/12/2019
 • Cùng với mô hình chính quyền thân thiện tại bộ phận một cửa thì UBND xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, còn thực hiện mô hình “Ngày thứ tư không viết, ngày thứ sáu không hẹn” nhằm đem lại sự hài lòng nhất cho người dân.
 • Huyện Châu Thành A: Đẩy mạnh cải cách tài chính công
 • 09:16, 24/12/2019
 • (HG) - Đến nay, tất cả 78 đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc dự toán cấp huyện quản lý đã thực hiện cơ chế tự chủ, bao gồm: 13 đơn vị hành chính; 5 đơn vị sự nghiệp (riêng Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện tự chủ hoàn toàn về tài chính); 40 đơn vị sự nghiệp giáo dục; 11 đơn vị khối đoàn thể và 10 đơn vị xã, thị trấn.
 • Thị xã Ngã Bảy: Quan tâm cải cách thủ tục hành chính
 • 09:07, 24/12/2019
 • (HG) - Cụ thể, các thủ tục, quy trình, thời gian thực hiện cũng như các khoản phí, lệ phí đều được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) các cấp; đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính.