• Bệnh tay - chân - miệng tăng
  • (HG) - Trong tuần 39 (từ ngày 19 đến 25-9), toàn tỉnh ghi nhận 44 cas mắc bệnh tay - chân - miệng (TCM) mới, tăng 15 cas so tuần 38, nhiều nhất là thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy cùng xuất hiện 11 trường hợp.
  • Phát triển thương hiệu cho mãng cầu Hậu Giang
  • 00:44, 26/09/2019
  • Mới đây, dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mãng cầu Hậu Giang” do ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt làm chủ nhiệm đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu, đánh giá cao
  • Chất lượng dân số là nền tảng cho sự phát triển
  • 19:56, 23/09/2019
  • Ngành dân số Hậu Giang luôn đề ra nhiều giải pháp thiết thực, chú trọng công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu về ý nghĩa việc nâng cao chất lượng dân số, nền tảng cho sự phát triển.
  • Huyện khó khăn nỗ lực xây trường chuẩn
  • 19:54, 23/09/2019
  • Năm 2019, ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp có nhiều đột phá trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Huyện đã hoàn thành sớm chỉ tiêu xây dựng 6 trường đạt chuẩn trong năm.