Biên soạn Địa chí Hậu Giang theo quy chuẩn Địa chí Quốc gia Việt Nam

22/11/2022 | 19:07 GMT+7

(HGO) – Ngày 22-11, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, do ông Huỳnh Trường Vĩnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, làm Chủ tịch Hội đồng, tiến hành đánh giá, xét duyệt thuyết minh đề tài “Biên soạn Địa chí Hậu Giang theo quy chuẩn Địa chí Quốc gia Việt Nam”.

PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm đề tài.

Đề tài là nhiệm vụ được bổ sung vào danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022, do PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, làm chủ nhiệm; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức chủ trì.

Ban chủ nhiệm đề tài sẽ tiến hành biên soạn Địa chí Hậu Giang theo quy chuẩn của Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam trên cơ sở ghi chép, mô tả, cung cấp thông tin một cách chân thực nhất về toàn bộ nội dung cần phải có của địa phương chí. Dự kiến, Địa chí Hậu Giang được biên soạn có quy mô khoảng 3.000 trang khổ A4, cấu trúc thành 1 tập, 3 quyển và 38 chương. Cung cấp tri thức cơ bản tổng hợp về lịch sử, điều kiện tự nhiên, con người, văn hoá – xã hội, an ninh, quốc phòng,… nhằm góp phần phát triển khoa học, giáo dục và nâng cao dân trí. Phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Hội đồng thống nhất thông qua thuyết minh đề tài và yêu cầu ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện thuyết minh theo góp ý của các thành viên hội đồng. Đề tài sẽ được triển khai nghiên cứu từ năm 2023 tới.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>