• Tín hiệu khả quan cho Venezuela
  • 19:18, 29/06/2022
  • Những động thái tháo dỡ dần các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Venezuela là tín hiệu tốt để quốc gia Nam Mỹ này phục hồi kinh tế, phát triển đất nước.