• Sóng nhiệt tấn công châu Âu
  • 01:26, 19/07/2022
  • Theo cảnh báo của các nhà khoa học, nhiều khả năng châu Âu đang phải đối mặt với đợt sóng nhiệt tồi tệ nhất trong hơn 2 thế kỷ.