• Nông dân bắt nhịp chuyển đổi số
 • 09:00, 15/11/2022
 • Hiện nay, ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng mà còn làm tăng khả năng cạnh tranh cho nông sản trên thị trường.
 • Tận dụng cơ hội mới để quảng bá, tiêu thụ nông sản
 • 08:18, 14/11/2022
 • Với sự hỗ trợ tích cực của các ngành chuyên môn, hoạt động đưa sản phẩm, nông sản lên sàn thương mại điện tử đang trở thành xu hướng mới, góp phần thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn Hậu Giang phát triển.
 • Tích cực triển khai và ứng dụng công nghệ số
 • 07:56, 02/11/2022
 • Ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm làm ra trên các sàn thương mại điện tử sẽ là công cụ phục vụ đắc lực cho nông dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã, sản xuất kinh doanh tốt hơn, bền vững hơn theo xu thế mới.
 • Hợp tác xã bắt nhịp chuyển đổi số
 • 08:24, 24/10/2022
 • Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội học hỏi, cọ sát, nâng cao năng lực, cũng như tiếp nhận công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý mới.