• Triển khai Chiến dịch truyền thông dân số
  • 08:31, 28/05/2019
  • (HG) - Ngày 27-5, thị xã Long Mỹ tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2019.
  • Một đơn vị điển hình dạy tốt học tốt
  • 08:17, 28/05/2019
  • Ba năm liên tục (năm 2016-2018) được UBND tỉnh công nhận là Đơn vị học tập tiêu biểu, Trường THCS Ngô Quốc Trị, huyện Vị Thủy, luôn có những cách làm hay để nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 68,4% học sinh có học lực khá, giỏi
  • 08:16, 28/05/2019
  • (HG) - Đây là kết quả tổng kết năm học 2018-2019, của Trường THCS Chiêm Thành Tấn (huyện Long Mỹ). Năm học này, trường có 290 học sinh và 27 cán bọ, giáo viên, nhân viên. Kết thúc