• Thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia tại 19 điểm
  • 08:42, 06/06/2019
  • (HG) - Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ tổ chức Đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi tại 19 điểm thi trên địa bàn tỉnh, từ ngày 11 đến 15-6. Hoạt động nhằm nắm bắt thông tin về kỳ thi, giúp các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi đúng quy chế thi và các văn bản
  • Tuyển sinh ngành công tác xã hội
  • 08:18, 06/06/2019
  • (HG) - Trường Đại học Đồng Tháp hiện đang phối hợp với Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh, tuyển sinh đào tạo hệ đại học văn bằng hai năm 2019, ngành công tác xã hội. Đối
  • Hiệu quả từ khóm MD2
  • 07:04, 05/06/2019
  • Để giúp người dân cải thiện thu nhập, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, đang phát động trồng thử nghiệm cây khóm MD2 trên vùng đất phèn và bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao.