• Đừng lãng phí những ngày nghỉ học chống dịch
  • Chơi cùng con, học cùng con, đọc sách cùng con, rèn kỹ năng sống qua các hoạt động bổ ích tại nhà... là những hoạt động chủ yếu mà các bậc phụ huynh áp dụng để những ngày nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 không lãng phí, giúp trẻ và học sinh rèn thêm kỹ năng sống cần thiết.
  • WHO nói COVID-19 chưa phải là đại dịch
  • 13:47, 25/02/2020
  • Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh "vẫn còn quá sớm" để công bố COVID-19 là đại dịch, cho rằng nếu làm điều đó ngay lúc này có thể gây hoang mang và tạo ra suy nghĩ rằng dịch bệnh không thể bị khống chế hay đánh bại.