• Tròn ước mơ con chữ cho nữ sinh nghèo
  • 08:47, 16/07/2020
  • “Nếu như không có học bổng hỗ trợ năm đó có lẽ con đường đến với giảng đường đại học của em đã khép lại từ rất lâu rồi”, là câu nói gợi lên câu chuyện chung của hàng trăm nữ sinh nghèo,
  • Trao 65 suất học bổng cho nữ sinh nghèo hiếu học
  • 05:59, 14/07/2020
  • (HG) - Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp cùng Quỹ Châu Á, Trung tâm Giáo dục và Phát triển thuộc Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức trao học bổng Quỹ Châu Á lần IV cho nữ sinh lớp 12, năm học 2019-2020 do FOTAF tài trợ.