• Có hay không chuyện bắt buộc phụ huynh mua sách trong trường ?
  • 19:16, 25/08/2020
  • Sau khi ghi nhận những phản ánh của độc giả về việc trường học có được bán sách giáo khoa hay không? Nếu có thì nên mua trong trường hay ở ngoài? Phóng viên Báo Hậu Giang đã có trao đổi với nhiều người để làm rõ hơn vấn đề này !