• Bệnh tay - chân - miệng gia tăng
  • 05:41, 11/03/2021
  • Hai tháng đầu năm nay, tình hình bệnh tay - chân - miệng trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2020. Các địa phương đang triển khai chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh này nhằm kiểm soát, không để dịch bệnh bùng phát trong thời gian tới.
  • Ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp đô thị
  • 05:31, 10/03/2021
  • Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, tập trung nhân rộng các mô hình hiệu quả, sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ là một trong những định hướng phát triển nông nghiệp đô thị ở thành phố Ngã Bảy.
  • Tín hiệu vui từ Đề án ngoại ngữ quốc gia
  • 07:58, 09/03/2021
  • Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” (Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau thời gian thực hiện đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.