HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
152,303,387 lượt truy cập
 • Nửa nhiệm kỳ thành công
 • 09:22, 10/08/2018
 • Xác định đảm bảo quốc phòng - an ninh đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tăng cường nhiều hoạt động xuyên suốt, đồng bộ.
 • Kết quả từ sự quan tâm đồng bộ
 • 07:50, 20/07/2018
 • Đến thời điểm này, nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, đã đạt và vượt cao.
 • Nâng cao vai trò của hội nông dân
 • 11:06, 29/06/2018
 • ​​​​​​​Thời gian qua, các cấp hội nông dân huyện Phụng Hiệp đã tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân Hậu Giang giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 08).
 • Thực hiện tốt chỉ tiêu số 17
 • 10:01, 22/06/2018
 • Đầu năm đến nay, các chi bộ trên địa bàn tỉnh đã tập trung thực hiện tốt chỉ tiêu số 17 trong Nghị quyết năm 2018 của Tỉnh ủy: “Mỗi chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 2 cuộc kiểm tra, chi bộ không có chi ủy thực hiện 1 cuộc kiểm tra”.
 • Bảo tồn nghệ thuật hát Aday
 • 10:08, 01/06/2018
 • ​​​​​​​Một trong những cách để tạo điểm nhấn trong việc giữ gìn và phát huy nét văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam là tổ chức truyền dạy để các thế hệ sau biết mà gìn giữ...
 • Sớm đưa Nghị quyết Công đoàn vào cuộc sống
 • 09:02, 11/05/2018
 • Sau khi Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp, công đoàn các cấp trong tỉnh đang có kế hoạch sớm đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh và ở cấp mình đi vào cuộc sống.
 • Chuyển biến từ nghị quyết
 • 08:59, 11/05/2018
 • Hơn 5 năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của huyện Phụng Hiệp có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đó cũng là thành quả gặt hái được sau khi thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
 • Diện mạo mới của thương mại - dịch vụ
 • 09:43, 04/05/2018
 • ​​​​​​​Dáng dấp chợ nông thôn ở Hậu Giang gần đây có nhiều đổi khác với việc định hình phong cách thương mại hiện đại, nhờ đó mà giá trị khu vực III ổn định và tăng trưởng mạnh.