HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
152,303,501 lượt truy cập
 • Thách thức trong hành trình nâng chất y tế cơ sở
 • 08:23, 15/03/2022
 • 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh đã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, song trong thực tế vẫn còn những khó khăn, thách thức để giữ vững đến năm 2025. Do đó, hành trình nâng chất rất cần nhiều sự trợ lực.
 • Đóng góp vào sự phát triển chung
 • 20:01, 09/03/2022
 • Trong 2 tháng đầu năm, các sở, ngành, đơn vị thuộc Khối văn hóa - xã hội đã có nhiều nỗ lực và đạt được kết quả đáng phấn khởi.
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh nhà trong giai đoạn mới
 • 08:23, 25/02/2022
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, Hậu Giang đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án... để cụ thể hóa, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ tỉnh đề ra; trong đó, đến nay đã có nhiều đảng văn được ban hành cụ thể hóa chủ trương về công tác cán bộ (một số đang chuẩn bị ban hành).
 • Để nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống
 • 18:06, 14/12/2020
 • Sau khi hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy các cấp rất quan tâm công tác tổ chức học tập, quán triệt nhằm sớm đưa nghị quyết đại hội của đơn vị mình đi vào cuộc sống.
 • Thực hiện vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, hội viên
 • 08:57, 28/02/2020
 • Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu số 18: “Phấn đấu đến năm 2020, số hộ có đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội đạt 80%...”. Qua thống kê, hiện số hộ có đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ 81,62%, vượt 1,62% so nghị quyết.