• THÔNG BÁO (lần 2)
 • Tìm người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện xe mô tô 2 bánh vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã quá thời hạn tạm giữ.
 • THÔNG BÁO Tuyển dụng cán bộ năm 2020
 • 08:23, 24/04/2020
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2020, cụ thể như sau:
 • THÔNG BÁO
 • 08:18, 22/04/2020
 • Tìm người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện xe mô tô 2 bánh vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã quá thời hạn tạm giữ.
 • THÔNG BÁO
 • 08:38, 20/04/2020
 • Tìm người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện xe mô tô 2 bánh vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã quá thời hạn tạm giữ.
 • THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
 • 08:23, 08/04/2020
 • - Tên gói thầu: Cung cấp và thi công lắp khung kèo thép có khẩu độ 33,5m, mái lợp tole, cột thép công trình Trung tâm thương mại Hồng Phát, có diện tích xây dựng: 33,5m x 78m (kể cả khung có sẵn, khung qua sử dụng hoặc khung mới toàn bộ).
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU
 • 06:53, 06/03/2020
 • Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Cầu cảng thuộc dự án Kho cảng đầu mối xăng dầu Hậu Giang
 • THÔNG BÁO MỜI CHÀO
 • 10:36, 04/03/2020
 • Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-SH1PP ngày 06/02/2020 của Trưởng ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác “Thu gom, xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao cho NMNĐ Sông Hậu 1”;