• THÔNG BÁO
 • 06:47, 22/02/2021
 • Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ.
 • THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020
 • 14:19, 29/12/2020
 • Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-SNV ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
 • THÔNG BÁO: Tuyển dụng cán bộ năm 2020
 • 05:46, 04/12/2020
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2020, cụ thể như sau:
 • Thông báo
 • 09:42, 30/10/2020
 • VỀ VIỆC KHAI TRỰC TUYẾN HỒ SƠ DỰ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2020