• Thông Báo
 • 07:52, 20/02/2017
 • ​​​​​​​Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII năm 2016-2017
 • Điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch năm 2017
 • 08:36, 25/01/2017
 • ​​​​​​​Căn cứ Công văn số 73/UBND-KT ngày 19/1/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang,
 • Thông báo
 • 08:47, 23/01/2017
 • Tìm chủ sở hữu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ
 • Thông báo
 • 07:19, 17/01/2017
 • Tìm chủ sở hữu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ
 • Thông Báo
 • 08:06, 09/01/2017
 • I. Tài sản bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 • Thông báo
 • 08:27, 06/01/2017
 • Căn cứ các thủ tục xin tự nguyện giải thể của các hợp tác xã nông nghiệp năm 2016,