• THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
  • 08:31, 18/09/2017
  • ​​​​​​​Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá:
  • Thông báo đấu giá tài sản
  • 09:18, 08/09/2017
  • ​​​​​​​I) TS của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp - ấp Mỹ Lợi, TT.Cây Dương, H.Phụng Hiệp, T.Hậu Giang.