• Thông báo đấu giá tài sản thi hành án
 • 08:10, 09/07/2018
 • ​​​​​​​Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh đề nghị như sau:
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
 • 09:56, 04/07/2018
 • Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh đề nghị như sau:
 • Thông báo đấu giá tài sản
 • 07:22, 15/06/2018
 • ​​​​​​​I) TS của Chi cục THADS TP.Vị Thanh - Trần Ngọc Quế, P.3, TP.Vị Thanh, T.Hậu Giang. TS ĐG là: QSDĐ, CTXD và cây trồng trên đất cùng TBĐ 05 tại KV.6, P.4, TP.Vị Thanh, T.Hậu Giang, gồm:
 • THÔNG TIN BÁO CHÍ
 • 09:40, 13/06/2018
 • ​​​​​​​Về chính sách giá điện đối với Công nhân - Viên chức, Sinh viên - Học sinh
 • THÔNG BÁO
 • 08:17, 30/05/2018
 • ​​​​​​​I. Tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản