• THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
 • 07:54, 12/11/2018
 • Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp, TX.Ngã Bảy và huyện Châu Thành đề nghị như sau:
 • THÔNG BÁO
 • 07:54, 12/11/2018
 • Truy tìm chủ sở hữu xe mô tô
 • Thông báo (lần 2)
 • 08:43, 08/11/2018
 • Truy tìm chủ sở hữu xe môtô, xe gắn máy vi phạm hành chính trên lĩnh vực TTATGT
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
 • 09:13, 07/11/2018
 • Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp, TX.Ngã Bảy và huyện Châu Thành đề nghị như sau: