• THÔNG BÁO: Về việc cấp Giấy CNQSDĐ
 • 08:34, 13/02/2019
 • - Ngày 12/01/1995, hộ ông Huỳnh Văn Dương nộp đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất gồm các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 03: Thửa 805, diện tích 1.278m2, loại đất T+Q; Thửa 1475, diện tích 1.856m2, loại đất 2L; Thửa đất số 1446, diện tích 6.563,0m2, loại đất 2L.
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
 • 08:59, 29/01/2019
 • Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp và huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đề nghị như sau:
 • THÔNG BÁO
 • 09:22, 17/01/2019
 • Công bố đồ án quy hoạch chi tiết “Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh”
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
 • 08:41, 03/01/2019
 • Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Bảy và huyện Vị Thủy đề nghị như sau: