• Thông báo đấu giá tài sản
  • 07:43, 17/07/2019
  • TS của Cty Cổ phần Mía Đường Cần Thơ (CASUCO) - Số 1284 Trần Hưng Đạo, KV.5, phường 7, TP.Vị Thanh, Hậu Giang. Tài sản đấu giá là:
  • Thông báo đấu giá tài sản
  • 09:10, 24/05/2019
  • I. TS của Chi cục THADS TP.Vị Thanh - Trần Ngọc Quế, P.3, TP.Vị Thanh, Hậu Giang. TS ĐG là: QSDĐ, CTXD và cây trồng trên đất cùng TBĐ 05 tại KV.6, phường 4, TP.Vị Thanh, Hậu Giang. Gồm: