HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
152,276,936 lượt truy cập
  • Khẳng định được vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đại biểu dân cử
  • 18:05, 01/04/2021
  • Trên tinh thần nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cùng các ĐBQH tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khẳng định được vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đại biểu dân cử với cử tri. Thông tin thêm về kết quả tích cực này, bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh: