HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
152,306,558 lượt truy cập
  • Đảng viên đi trước…
  • Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 1969), Bác mở đầu bằng 2 câu: “Nhân dân ta thường nói: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta”.
  • Sẵn sàng cho đại hội
  • 08:32, 17/03/2020
  • Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công an tỉnh chọn Đảng bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội.
  • Để đại hội cấp cơ sở thành công, đúng tiến độ
  • 06:42, 16/03/2020
  • Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Nàng Mau nhiệm kỳ 2020-2025, điểm chỉ đạo của tỉnh thành công tốt đẹp, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Vị Thủy đã học tập và tổ chức đại hội ở đơn vị mình chặt chẽ, chu đáo.