• Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn
 • 06:15, 10/12/2020
 • Đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn quan tâm xây dựng và đẩy mạnh thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực nhằm góp phần phát huy hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công đoàn viên trong quá trình hoạt động.
 • Đảm bảo các điều kiện vận hành dữ liệu quốc gia về dân cư đúng tiến độ
 • 07:51, 09/12/2020
 • Để bảo đảm các điều kiện vận hành dữ liệu quốc gia về dân cư đúng tiến độ, Công an Hậu Giang đã và đang triển khai quyết liệt, có hiệu quả, bám sát chương trình, kế hoạch, mục tiêu đề ra. Đây là cơ sở, nền tảng chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn tổ chức thực hiện, sẵn sàng các điều kiện, đảm bảo tiến độ từ ngày 1-7-2021 sẽ đưa dữ liệu quốc gia về dân cư vào khai thác.
 • Lo cho người dân có cuộc sống tốt hơn
 • 08:53, 08/12/2020
 • Với nhiều nỗ lực, cả hệ thống chính trị xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2020, trong đó chăm lo tốt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình người có công, đảm bảo an sinh xã hội là những điểm nhấn.
 • Nỗ lực của Búng Tàu
 • 06:13, 07/12/2020
 • Mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh, song thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, đã nỗ lực thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết năm 2020 đề ra.
 • Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết
 • 18:08, 02/12/2020
 • Đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến nay, nhờ kịp thời ban hành các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong đó, có nhiều nghị quyết đi vào cuộc sống, đáp ứng tốt nguyện vọng chính đáng của cử tri.