• Các thế lực thù địch sử dụng công nghệ mới để chống phá một cách rất tinh vi
  • 15:50, 27/01/2021
  • Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá…Chúng sử dụng tất cả những công nghệ mới để chống phá một cách rất tinh vi nên cuộc đấu tranh này sẽ là một cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ và với sự tham gia của tất cả mọi chúng ta trong mặt trận tư tưởng lý luận.
  • Kết nối Teleheath điều hành chăm sóc sức khỏe cán bộ dự Đại hội XIII của Đảng
  • 14:58, 26/01/2021
  • Trong ngày khai mạc chính thức Đại hội XIII của Đảng (26/1), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị các thành viên Hội đồng chuyên môn và các tổ y tế thực hiện đúng nhiệm vụ, vị trí của mình được phân công; theo dõi và báo cáo thường xuyên hoạt động của các tổ tại các khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
  • TOÀN VĂN DIỄN VĂN KHAI MẠC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC
  • 14:01, 26/01/2021
  • Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội sáng ngày 26/01/2021.