• Cán bộ đoàn thể tiêu biểu
  • 08:48, 27/10/2021
  • Ông Trương Thiện Hộ, Chi hội trưởng Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chữ thập đỏ khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, được nhiều người gọi với cho cái tên trìu mến “chú Hộ Google” bởi sự hiểu biết, sâu sát địa bàn; ông cũng là cán bộ gần gũi với người dân, vận động thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  • Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “2 giỏi”
  • 07:34, 21/10/2021
  • Thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở các cấp công đoàn có bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào phong trào công nhân, viên chức, lao động của tỉnh.