• Hậu Giang có nhiều thời cơ và thuận lợi để phát triển
 • 08:39, 16/11/2021
 • Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề) mới đây đã thông qua định hướng Chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Định hướng chiến lược này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần định hướng các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong trung và dài hạn.
 • Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
 • 08:32, 16/11/2021
 • Năm 2021, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (CVĐ) của huyện Châu Thành phát triển rộng khắp và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... Ông Nguyễn Văn Bỉnh (ảnh), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, cho biết:
 • “Tổ đi chợ hộ”
 • 01:50, 15/11/2021
 • (HG) - Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường V, thành phố Vị Thanh vừa thành lập mô hình “Tổ đi chợ hộ”.
 • Thiết thực những túi quà an sinh cho người lao động
 • 07:45, 12/11/2021
 • Hàng ngàn “túi an sinh công đoàn” được trao đến tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tiếp tục khẳng định sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của các cấp công đoàn trong tỉnh.
 • Không để ai bị bỏ lại phía sau
 • 10:29, 11/11/2021
 • Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phụng Hiệp đều phát động các phong trào thi đua thực hiện công tác chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống.
 • Chính phủ cần có giải pháp căn cơ hơn trong phòng, chống dịch Covid-19
 • 08:49, 10/11/2021
 • Phát biểu tại hội trường Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến năm 2022 và về công tác phòng, chống dịch Covid-19... Bà Thái Thu Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, kiến nghị Chính phủ cần có những giải pháp căn cơ hơn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, nền kinh tế mau chóng phục hồi...
 • “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”
 • 08:08, 08/11/2021
 • Lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhiều đảng viên tỉnh nhà ra sức thực hiện. Nhờ tinh thần nêu gương ấy đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân...