• Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoạt động tích cực
  • 08:20, 07/07/2017
  • Sáu tháng đầu năm, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh có nhiều hoạt động nổi bật, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của Đoàn; ĐBQH tỉnh phát huy tốt vai trò, chức trách được Đảng và nhân dân giao phó.
  • Quan tâm nhiều mặt của công tác xây dựng Đảng
  • 09:03, 06/07/2017
  • ​​​​​​​Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Đảng bộ phường, thời gian qua, phường IV, thành phố Vị Thanh luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo,
  • Giảm họp để đi cơ sở nhiều hơn
  • 07:26, 06/07/2017
  • ​​​​​​​Đó là chủ trương mà cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đang thực hiện với quyết tâm giảm thiểu các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi thực tế, tiếp xúc với dân nhiều hơn.