• Góp sức làm đẹp quê hương
 • 07:40, 07/09/2017
 • Một trong những hoạt động nổi bật của tuổi trẻ tỉnh nhà thời gian qua là thực hiện nhiều công trình, phần việc giúp diện mạo của quê hương ngày thêm đổi mới.
 • Đảng viên phát triển kinh tế gia đình
 • 07:55, 06/09/2017
 • Tạo điều kiện cho đảng viên, nhất là đảng viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế gia đình là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh hiện nay. Ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành cũng vậy...
 • Niềm vui ngày trở về
 • 07:37, 06/09/2017
 • Cầm trên tay Quyết định giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành toàn bộ hình phạt tù còn lại ở Trại giam Kênh 5 vào dịp 2-9 vừa qua, nhiều phạm nhân vỡ òa trong niềm vui...
 • Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới
 • 08:15, 05/09/2017
 • Trong nhiệm kỳ 2017-2020, mỗi chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh đã xây dựng chỉ tiêu nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế ở đơn vị mình. Bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm mới, các chi bộ nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.
 • Cách mạng Tháng Tám với bài học ý Đảng - lòng dân
 • 08:17, 01/09/2017
 • Chính nhờ ý Đảng hợp với lòng dân đã giúp Đảng chiếm được lòng tin và sự ủng hộ của nhân dân để tạo nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”, đập tan xiềng xích nô lệ, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.