• Dân chủ rộng rãi hơn
 • 08:01, 08/11/2017
 • Nhìn lại việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố năm 2017, ông Trần Quang Minh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Vị Thanh, cho rằng kết quả đạt được là toàn diện hơn so năm trước. Sự quan tâm nhiều hơn của cấp ủy đảng các cấp chính là cơ sở tạo ra kết quả này.
 • Lòng tin và sức mạnh
 • 07:56, 07/11/2017
 • Nhắc đến Cách mạng Tháng Mười Nga chúng ta không thể không nói đến Vladimir Lênin cách mạng.
 • Tham nhũng vẫn xảy ra ngay tại cơ quan chống tham nhũng
 • 16:17, 06/11/2017
 • Theo Chủ nhiệm UB Tư pháp, vẫn tiếp tục xảy ra một số vụ tham nhũng, có dấu hiệu tham nhũng ngay trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thanh tra và cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.
 • Giúp dân phát triển kinh tế
 • 07:45, 06/11/2017
 • Những năm qua, Đảng bộ xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, đã nỗ lực lãnh đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Nhờ đó, đời sống người dân đã và đang không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn cũng ngày một khởi sắc.
 • Luôn có bản lĩnh chính trị kiên định
 • 07:44, 06/11/2017
 • Cuối năm, thời điểm tổng kết, xét thi đua, đánh giá nhận thức, năng lực, hành động của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Nhiều trong số đó, nhất là đảng viên luôn tự nhận xét về mình và được tập thể, người có thẩm quyền chấp nhận nội dung: “Tôi luôn có bản lĩnh chính trị kiên định”.