• Hoạt động hiệu quả
 • 08:27, 29/12/2017
 • Năm 2017, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Đoàn) tổ chức hoạt động đạt nhiều kết quả, hiệu quả nổi bật.
 • Nâng chất hoạt động các đoàn thể
 • 09:27, 28/12/2017
 • ​​​​​​​Năm 2017, các đoàn thể chính trị - xã hội xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
 • Dân vận trong xây dựng quê hương
 • 09:20, 28/12/2017
 • Thời gian qua, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, đã phát huy được phong trào thi đua dân vận khéo trong công tác vận động quần chúng nhân dân trên nhiều lĩnh vực.
 • Niềm vui ở Phú Hữu
 • 08:16, 25/12/2017
 • Xuân này, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, đón nhiều niềm vui khi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 đều đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, nhiều chỉ tiêu như tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, giáo dục, đào tạo nghề,... không chỉ đạt cao mà còn nhận được sự đồng thuận lớn từ người dân.