• Đời sống hội viên nông dân ngày càng nâng lên
 • 08:30, 02/10/2018
 • “Nhờ hội nông dân (HND) các cấp hỗ trợ mà cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn trước”, bà Lê Thị Bạch Vân, hội viên Chi hội Nông dân ấp 7, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, bộc bạch.
 • CÁN BỘ GẦN DÂN, SÂU SÁT DÂN
 • 17:20, 01/10/2018
 • Gần dân, sâu sát nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển, là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh của Đảng ta.
 • Trả lời kiến nghị của cử tri
 • 08:28, 01/10/2018
 • Căn cứ Công văn số 168 ngày 18-9-2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Chín, Sở Y tế trả lời kiến nghị của cử tri đối với các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành. Cụ thể như sau:
 • Giảm hàng trăm người khi sắp xếp lại ban quản lý dự án
 • 22:30, 27/09/2018
 • UBND TPHCM sắp xếp toàn bộ các ban quản lý (BQL) các dự án của TP, quận - huyện, BQL đầu tư các khu đô thị, BQL đầu tư các dự án ODA (không tính các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư, xây dựng).