• Chăm lo tốt cho đồng bào dân tộc Khmer
  • 08:44, 29/06/2022
  • Thời gian qua, công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong huyện Châu Thành A quan tâm thực hiện,
  • Thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu nghị quyết
  • 08:21, 28/06/2022
  • Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền các cấp; cùng sự đoàn kết, quyết tâm của phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và đồng thuận của Nhân dân nên 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố Ngã Bảy đạt kết quả cao.
  • Ngày hội sinh hoạt cộng đồng cho thanh thiếu nhi tỉnh Hậu Giang
  • 16:12, 25/06/2022
  • Ngày 25-6, tại Trung tâm Anh ngữ quốc tế Việt Anh (huyện Vị Thủy), Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã phối hợp với Huyện đoàn Vị Thủy, tổ chức Ngày hội sinh hoạt cộng đồng cho thanh thiếu nhi tỉnh Hậu Giang, với chủ đề “Tiếng Anh: Vui khỏe – Thông minh – Tự tin – Phát triển”...