• Chủ động từ chức khi không còn uy tín: Muộn còn hơn không
  • 14:14, 08/10/2018
  • Có thể nói, việc quy định ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành TƯ chủ động từ chức khi không còn uy tín là một dấu khuyên đỏ trong dự thảo Quy định về tính nêu gương được trình hội nghị TƯ 8. Khi một cán bộ cao cấp của Đảng chủ động từ chức vì thấy mình không còn xứng đáng, thì đó là cách thể hiện rõ ràng nhất, có tính nêu gương nhất của những cán bộ chủ chốt.
  • Xây dựng chính quyền thân thiện
  • 08:51, 04/10/2018
  • Đây là mục tiêu mà cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Châu Thành A đã và đang tập trung thực hiện. Kết quả đến nay rất khả quan.
  • Nâng chất hoạt động tiếp xúc cử tri
  • 08:18, 04/10/2018
  • Tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021 mới đây, các đại biểu đã chia sẻ nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri (TXCT).