• Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn
  • 09:16, 08/11/2018
  • Đó là mô hình giúp đỡ hộ nghèo theo từng địa chỉ cụ thể do HĐND xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, phát động thực hiện từ đầu năm đến nay.
  • Mạng xã hội và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia
  • 17:16, 06/11/2018
  • Những năm gần đây, lợi dụng sự phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin, internet, các thế lực thù địch đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phát tán nhiều loại thông tin sai trái, thù địch, xấu xa, độc hại trên mạng xã hội với mức độ,