• Không thể xuyên tạc, bôi đen hình ảnh đất nước trong đổi mới, hội nhập quốc tế
 • 09:05, 19/11/2018
 • Hơn 30 năm qua kể từ khi Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới (từ năm 1986 đến nay), nhìn tổng thể, công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội-nhất là sau cuộc khủng hoảng,
 • Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
 • 08:22, 19/11/2018
 • Qua 5 năm thực hiện Quyết định số 218 ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền (Quyết định 218) của Bộ Chính trị khóa XI trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả khả quan.
 • Náo nức đón chào Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
 • 08:19, 16/11/2018
 • Những ngày này, khắp các khu dân cư (KDC) trên địa bàn tỉnh tưng bừng chuẩn bị Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Với mọi người, đây là ngày hội có nhiều ý nghĩa, là “chất keo” gắn kết cộng đồng để bà con chung sức, chung lòng thực hiện thành công phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
 • Sẵn sàng cho ngày hội thành công
 • 08:02, 16/11/2018
 • Những ngày trung tuần tháng 11, khắp các khu dân cư (KDC) trên địa bàn thị xã Long Mỹ trở nên rộn ràng vì chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
 • Đến tận nhà trả hồ sơ hành chính cho dân
 • 08:37, 15/11/2018
 • Thời gian qua, huyện Châu Thành đẩy mạnh triển khai, thực hiện thí điểm thành công một số mô hình, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính, góp phần mang lại sự hài lòng cho dân.