• Đồng hành cùng sự phát triển kinh tế nông nghiệp
  • 08:40, 03/12/2018
  • Thông qua các phong trào cũng như chương trình hỗ trợ hội viên mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2018, Hội Nông dân thành phố Vị Thanh đã góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp chung của địa phương.
  • Tích cực chuẩn bị việc lấy phiếu tín nhiệm
  • 08:33, 03/12/2018
  • HĐND cấp xã, huyện trong tỉnh đang triển khai các bước chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐNĐ các cấp bầu, đảm bảo công tác này khi thực hiện thật công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch.
  • Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính
  • 08:02, 29/11/2018
  • Sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp đã giúp công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp ngày càng nâng cao về chất lượng, hiệu quả.