• Tập trung tuyên truyền cho đại hội Mặt trận các cấp
  • 08:04, 28/02/2019
  • Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang về kết quả công tác chỉ đạo tổ chức đại hội Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này, ông Huỳnh Hữu Kế (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết:
  • Tích cực lao động những ngày đầu năm
  • 08:49, 25/02/2019
  • Nhờ kịp thời chăm lo, đảm bảo chế độ, chính sách, nhất là tiền lương, thưởng của công đoàn các cấp mà sau tết, người lao động trở lại làm việc với sự phấn khởi.
  • Quan tâm chăm bồi cán bộ
  • 08:01, 22/02/2019
  • Sau khi chia tách từ huyện Long Mỹ lớn (tháng 9-2015), tổ chức bộ máy của thị xã Long Mỹ chỉ còn 50% số lượng biên chế nên công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ bước đầu gặp không ít khó khăn.