• Gắn bó với dân, giữ bình yên cuộc sống
  • 08:06, 23/05/2019
  • “Xung kích - dũng cảm, mưu trí - sáng tạo, tình nguyện, lập công” là những nội dung cụ thể mà cán bộ chiến sĩ (CBCS), đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh thi đua thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.
  • Gần 150 cơ sở tham gia mô hình “Tự hào hàng Việt, sử dụng hàng Việt”
  • 08:03, 23/05/2019
  • (HG) - Theo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (cuộc vận động) đã được Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai với nhiều giải pháp, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân trong ưu tiên phát triển sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam có chất lượng.
  • Cải cách hành chính chưa tác động đến tăng trưởng
  • 15:04, 22/05/2019
  • Việc đánh giá về hiệu quả công tác CCHC chưa mang tính định lượng trên cơ sở các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Từ đó, chưa thấy sự tác động của CCHC đến tăng trưởng kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.