• Huyện Long Mỹ: Thực hiện nhiều cuộc kiểm tra giám sát
  • 09:33, 29/07/2022
  • (HG) - Sáu tháng đầu năm, cấp ủy các cấp trong huyện đã thực hiện kiểm tra 14 tổ chức đảng, 238 đảng viên, giám sát chuyên đề 14 chi bộ và 9 đảng viên, các cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy trình.
  • Thiết thực từ phong trào thi đua làm theo gương Bác
  • 08:40, 28/07/2022
  • Sau một năm phát động (11/6/2021 - 11/6/2022) sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phong trào thi đua làm theo gương Bác để “Lợi nhuận tăng - lao động giỏi - tiết kiệm hay - công tác tốt” ở huyện Châu Thành A tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực.
  • Dấu ấn phát triển
  • 08:31, 28/07/2022
  • Những năm gần đây, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, có nhiều bước tiến đáng kể trong phát triển, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.