• Dân vận hợp lòng dân
  • 07:37, 22/10/2019
  • Xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, đã xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo được đánh giá cao, hay và thiết thực, Nhân dân địa phương ủng hộ...
  • Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát
  • 07:34, 22/10/2019
  • Đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp ở huyện Vị Thủy tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng.
  • A dua - căn bệnh cần chữa trị, không để bị lợi dụng chống phá
  • 16:46, 21/10/2019
  • Ngạn ngữ có câu: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” để nhắc nhau phải thận trọng trong phát ngôn. Nhưng trong thời đại bùng nổ thông tin, nhất là trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tình trạng phát ngôn bừa bãi diễn ra khá phức tạp.