• Thực hiện tốt cải cách hành chính, công vụ, dân vận chính quyền
  • 07:49, 15/11/2019
  • (HG) - Theo cơ quan chức năng, qua kiểm tra thực tế và báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, dân vận chính quyền từ đầu năm đến nay, đoàn kiểm tra ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm, kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương.
  • Nâng cao đời sống người dân
  • 07:16, 14/11/2019
  • Cùng với phát triển hạ tầng, Đảng bộ thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy còn tập trung nâng cao đời sống, tinh thần cho người dân.
  • Xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân
  • 07:55, 13/11/2019
  • Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.